Упатство за инсталација на софтвер за електронски потпис.

  Превземи софтвер за електронски потпис

  Превземи add-on за Mozilla за електронски потпис на трансакции.

  Превземи и инсталирај драјвер за токен ePass2003.

  Мерки за сигурност

ВАЖНО - ЦКБ АД Скопје никогаш НЕ испраќа е-маил пораки со линкови кои Ви бараат да внесете корисничко име, лозинка, број на платежна картичка и сл.

Доколку добиете вакви пораки не ги отварајте линковите и не внесувајте Ваши лични и финансиски податоци.


Внесете го вашето корисничко име и лозинка
Корисничко име
Лозинка

  Заборавена лозинка©2021 Central Cooperative Bank AD Skopje all rights reserved ibank@ccbank.mk.